PL EN
MOŻLIWOŚĆ WYKORZYSTANIA FUNGICYDÓW W OCHRONIE RÓŻY PRZED PATOGENAMI NALISTNYMI
 
More details
Hide details
1
Instytut Ogrodnictwa w Skierniewicach, Zakład Fitopatologii
Publication date: 2021-07-27
 
2018;(593):113–123
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Po wystąpieniu objawów mączniaka prawdziwego, plamistości liści oraz rdzy na róży Rosa canina ,,Schmid’s Ideal” uprawianej w polu fungicydy Amistar 250 SC, Bumper 250 EC, Dithane NeoTec 75 WG, Domark 100 EC, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Luna Sensations 500 SC, Nativo 75 WG, Score 250 EC, Signum 33 WG, Topas 100 EC i Zato 50 WG stosowano do 4-krotnego opryskiwania co 7 dni. Po zakończeniu opryskiwania objawów mączniaka prawdziwego nie stwierdzono na różach chronionych fungicydami: Bumper 250 EC, Domark 100 EC, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Luna Sensations 500 SC, Nativo 75 WG, Score 250 EC i Topas 100 EC. Z badanych fungicydów najniższą skuteczność 48% wykazywał Dithane NeoTec 75 WG. W przypadku czarnej plamistości objawów nie stwierdzono na różach chronionych fungicydami: Domark 100 EC, Score 250 EC i Topas 100 EC. Pozostałe badane fungicydy wykazywały bardzo wysoką skuteczność wynoszącą powyżej 94%. Z badanych fungicydów Dithane NeoTec 75 WG wykazywał najniższą skuteczność wynoszącą 81,6%. Objawów rdzy nie stwierdzono na różach chronionych fungicydami: Bumper 250 EC, Domark 100 EC, Falcon 460 EC, Horizon 250 EW, Luna Sensations 500 SC, Nativo 75 WG, Score 250 EC, Signum 33 WG, Topas 100 EC i Zato 50 WG. Sporadyczne objawy choroby stwierdzono na krzewach chronionych fungicydami Amistar 250 SC oraz Dithane NeoTec 75 WG, a ich skuteczność wynosiła odpowiednio 97,2 i 91,6%. Badany fungicydy, stosowane do opryskiwania, nie powodowały żadnych zmian w wyglądzie róż (fitotoksyczności).
 
REFERENCES (25)
1.
Abbott W.S., 1925. A method of computing the effectiveness of an insecticide. J. of Econ. Entomol. 18, 265–267.
 
2.
Dickens J.W.S., 1990. Studies on the chemical control of chrysanthemum white rust caused by Puccinia horiana. Plant Pathology 39(3), 434–442.
 
3.
Fourie P.J., Zahn K., 2001. Prosper ® and Falcon ® – spiroxamine-based new product for control of powdery mildew in grape vine. Pflanzenschutz Nachrichten Bayer 54, 399–412.
 
4.
Gachomo E.W., Dehne H.W., Steiner U., 2008. Efficacy of triazoles and strobilurins in controlling black spot disease of rose caused by Diplocarpon rosae. Ann. Appl. Biol. 154, 259–267.
 
5.
Jeliazkova E.A., Balbalian C., Astatkie T., Collins P., 2012. Evaluating natural products for control of black spot disease on roses. Journal of Medicinally Active Plants 1(1), 13–18.
 
6.
Kerbs K.E., 1985. Chrysanthemum white rust can be controlled. Gb + Gw. 85(3), 69–73.
 
7.
Kraner A., 2001. Falcon 460 EC – excellent efficacy in diseases control of cereals and grape powdery mildew are now proved in practice. Proceedings of 5 th Slovenian Conference on Plant Protection, Catez ob Savi, Slovenia, 6–8 March, 180–181.
 
8.
Reuveni M., 2000. Efficacy of trifloxystrobin (Flint), a new strobilurin fungicide, in controlling powdery mildews on apple, mango and nectarine, and rust on prune trees. Crop Protection 19, 335–341.
 
9.
Rongai D., Cerato C., Lazzeri L., 2009. A natural fungicide for the control of Erysiphe betae and Erysiphe cichoracearum. Eur. J. Plant Pathol. 124, 613–619, DOI 10.1007/s10658-009-9448-9.
 
10.
Salamone A., Scarito G., Scovazzo G.C., Fascella G., 2009. Control of powdery mildew in cut roses using natural products in the greenhouse. Floriculture and Ornamental Biotechnology 3 (Special Issue 1), 121–125 (2009 Global Science Books).
 
11.
Wojdyła A., 1999. Chemical control of rose diseases: V. Effectiveness of fungicides in the control of powdery mildew on greenhouse roses. Journal of Fruit and Ornamental Plant Research 7(1), 47–54.
 
12.
Wojdyła A.T., 2002. Azoles in the control of Puccinia horiana on chrysanthemum. Journal of Plant Protection Research 42(3), 261–270.
 
13.
Wojdyła A.T., 2004. Development of Puccinia horiana on chrysanthemum leaves in relation to chemical compounds and time of their application. Journal of Plant Protection Research 44(2), 91–102.
 
14.
Wojdyła A.T., 2007. Wpływ związków strobilurinowych na rozwój Puccinia horiana. Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection 47(2), 366–370.
 
15.
Wojdyła A.T., 2008a. Wpływ związków strobilurynowych na występowanie mączniaka prawdziwego róży (Sphaerotheca pannosa var. rosae). Zes. Probl. Post. Nauk Roln. 529, 257–262.
 
16.
Wojdyła A.T., 2008b. Wpływ związków strobilurynowych na rozwój Melampsora epitea. Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection 48(2), 548–551.
 
17.
Wojdyła A.T., 2009. Wpływ związków strobilurynowych na rozwój Diplocarpon rosae. Postępy w Ochronie Roślin/Progress in Plant Protection 49(1), 301–304.
 
18.
Wojdyła A.T., 2013. Effect of vegetable and mineral oils on the development of Diplocarpon rosae Wolf the causal agent of black spot of rose. Ecological Chemistry and Engineering A 20(2), 175−185.
 
19.
Wojdyła A.T., 2015. Effect of vegetable and mineral oils on the development of Sphaerotheca pannosa var. rosae – the causal agent of powdery mildew of rose. Bulg. J. Agric. Sci. 21(4), 855−862.
 
20.
Wojdyła A.T., 2016. Możliwość wykorzystania naturalnych i syntetycznych produktów w ochronie róży przed Podosphaera pannosa. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 586, 89−98.
 
21.
Wojdyła A.T., 2017. Możliwość wykorzystania środków zawierających aminokwasy w ochronie róż przed Podosphaera pannosa oraz ich wpływ na rozwój roślin. Progress in Plant Protection 57, 82−87.
 
22.
Wojdyła A., Orlikowski L.B., 1986/87. Chemical control of rose powdery mildew in the field. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa B, 11, 223−228.
 
23.
Wojdyła A., Orlikowski L.B., 1992a. New fungicides an ergosterol biosynthesis inhibitor in control of rose powdery mildew. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa B, 17, 163−168.
 
24.
Wojdyła A., Orlikowski L.B., 1992b. New fungicides an ergosterol biosynthesis inhibitors in the control of rose black spot. Prace Instytutu Sadownictwa i Kwiaciarstwa B, 17, 169−177.
 
25.
Wojdyła A.T., Wieczorek W., Świętosławski J., 2010. Nawóz do ochrony róż przed mączniakiem prawdziwym. Progress in Plant Protection/Postępy w Ochronie Roślin 50(1), 402−405.
 
ISSN:0084-5477