PL EN
BADANIE PODOBIEŃSTWA GENETYCZNEGO MIĘDZY LINIAMI WSOBNYMI KUKURYDZY PRZY UŻYCIU MARKERÓW MOLEKULARNYCH SSR
 
Więcej
Ukryj
1
UP w Poznaniu, Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii
2
UP we Wrocławiu, Wydział Przyrodniczo-Technologiczny
Data publikacji: 02-08-2021
 
2017;(591):97–106
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Programy hodowlane kukurydzy koncentrują się na otrzymaniu odmian mieszańcowych wykazujących jak najwyższy efekt heterozji. Wielu badaczy przypisuje zależność tego efektu od dystansu genetycznego form wyjściowych przy uwzględnieniu ich pochodzenia. Uważa się, że im mniej podobne genetycznie do siebie są linie wyjściowe, tym większy efekt heterozji generują ich mieszańce F 1 . Narzędziem umożliwiającym grupowanie linii wsobnych oraz wyznaczanie dystansu genetycznego między nimi są markery molekularne. Materiałem roślinnym użytym do badań były 94 linie wsobne kukurydzy z Hodowli Roślin Smolice Spółka z o.o. oraz w Małopolskiej Hodowli Roślin. W wyniku przeprowadzonych badań wykazano użyteczność markerów molekularnych SSR do podziału genotypów grupy podobieństwa oraz do wyznaczania dystansu genetycznego między liniami wsobnymi kukurydzy. Dystans genetyczny wyznaczony w oparciu o markery molekularne mieścił się w zakresie od 48% do 97%. Dystans między liniami wsobnymi kukurydzy ustalony na podstawie wielkości analizowanych cech struktury plonu wahał się w zakresie od 86% do 99%.
 
REFERENCJE (18)
1.
Benchimol L., de Souza Jr C., Garcia A., Mangolin C., Barbosa A., Coelho A., de Souza A., 2000. Genetic diversity in tropical maize inbred lines: heterotic group assignment and hybrid performance determined by RFLP markers. Plant breeding. 116, 491–496.
 
2.
Berilli A., Pereire M., Goncalves L., Cunha K., Ramos H., Souza Filho G., do Amaral Junior A., 2011. Use of molecular markers in reciprocal recurrent selection of maize increases heterosis effects. Genet. Mol. Res. 10(4), 2589–2596.
 
3.
Bernardo R., 1992. Relationship between single-cross performance and molecular marker heterozygosity. Theoret. Appl. Genetics 83, 628–634.
 
4.
Broda Z., Tomkowiak A., Moliński K., Adamczyk J., 2007. Badanie podobieństwa genetycznego pomiędzy formami rodzicielskimi mieszańców liniowych kukurydzy przy użyciu markerów molekularnych AFLP i RAPD. Biuletyn IHAR 244, 191–201.
 
5.
Dillman C., Bar-Hen A., Guerin D., Charcosset A., Murigneux A., 1997. Comparsion of RFLP and morphological distance between maize Zea mays L. inbred lines. Consequences for germplasm protection purposes. Theor. Appl. Genet. 95, 92–102.
 
6.
Garcia A., Benchimol L., Barbosa A., Geraldi I., Souza C., de Souza A., 2004. Comparsion of RAPD, RFLP, AFLP and SSR markers for diversity studies in tropical maize inbred lines. Genetic and molecular biology 27(4), 579–588.
 
7.
Hoxha S., Shariflou M., Sharp P., 2003. Evaluation of genetic diversity in albanian maize using SSR markers. Maydica 49, 97–103.
 
8.
Kuriata R., Topolski A., 2003. Wartość hodowlana linii wsobnych kukurydzy z hodowli w Kobierzycach. Biuletyn IHAR 240/241, 167–173.
 
9.
Melchinger A., Gumber R., 1998. Overview of heterosis and heterotic groups in agronomic crops. Concepts and breeding of heterosis in crop plants, CSSA Special Publication 25, 29–44.
 
10.
Mumm R., Dudlley J., 1994. A classification of 148 US maize inbred. I. Cluster analysis based on RFLPs. Crop Sci. 34, 842–851.
 
11.
Nei M., Li W., 1979. Mathematical model for studying genetic variation in terms of restriction endonucleases. Proc. Natl. Acad. Sci. U S A 76(10), 5269–5273.
 
12.
Powell W., Morgante M., Andre C., Hanagey M., Vogel J., Tingey S., Rafalski A., 1996. The comparison of RFLP, RAPD, AFLP and SSR (microsatellite) markers for germplasm analysis. Mol. Breed., 2, 225–238.
 
13.
Rafalski A., Gidzińska M., Wiśniewska I., 1998. Systemy PCR w badaniach pokrewieństwa genetycznego linii kukurydzy. Biul. IHAR 208, 131–140.
 
14.
Senior M., Murphy N.M., Goodman M., Stuber C., 1998. Utility of SSRs determining genetic similarities and relationships in maze using an agarose gel system. Crop Sci. 38, 1088–1098.
 
15.
Shehata A., Al-Ghethar H., Al-Homaidan A., 2009. Application of simple sequence repeat (SSR) markers for molecular diversity and heterozygosity analysis in maze inbred lines. Saudi Journal of Biological Sciences 16, 57–62.
 
16.
Smith J., Chin E., Shu H., Smith O., Wall S., Senior M., Mitchell S., Kresovich S. Ziegle J., 1997. An evolution of the utility of SSR loci as molecular markers in maize (Zea mays L.): comparisons with data from RFLPS and pedigree. Theor. Appl. Genet. 95, 163–173.
 
17.
Tomkowiak A., Broda Z., Adamczyk J., 2009. Ocena zróżnicowania genetycznego linii kukurydzy przydatnych do hodowli mieszańców heterozyjnych przy użyciu markerów molekularnych AFLP i RAPD. Acta Sci. Pol., Agricultura 8(1), 69–82.
 
18.
Tomkowiak A., Broda Z., Moliński K., Molińska-Glura M., 2010. Attempt to adapt a statistical model for the heterosis effect in maize F 1 hybrids depending on the genetic distance of parental forms. Plant breeding and seed science 62, 43–56.
 
ISSN:0084-5477