Złoto w odpadach górniczych z okolic Złotego Stoku (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
2
Uniwersytet Wrocławski
Publication date: 1997-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1997;31(1):197–209
 
ABSTRACT
Zbadano właściwości mineralogiczno-chemiczne dużej próbki rudy ze składowiska odpadu górniczego z czasów prowadzenia robót górniczych w Złotym Stoku. Badany materiał stanowił urobek zdawnych robót przygotowawczych i obecnie jest jedynym dostępnym materiałem reprezentującym skały złoża złotostockiego. Badana próbka zawierała od 1,20 do 1,71 ppm złota. Poddano ją wzbogacaniu grawitacyjnemu na stole koncentracyjnym, z którego odpadowe frakcje mułowe poddano flotacji. Otrzymane koncentraty grawitacyjny i flotacyjny zawierały odpowiednio około 34 i 18ppm złota. Koncentraty grawitacyjne poddano analizom mineralogiczno- petrograficznym. Stwierdzono, że w koncentracie grawitacyjnym złoto tworzy bardzo drobne wrostki w minerałach arsenowych, natomiast w mułach obecne jest częściowo w postaci flotujących ziaren złotonośnych oraz prawdopodobnie głównie w postaci bardzo drobnych (< 1 μm), koloidalnych ziarn, uwolnionych w wyniku wietrzenia minerałów arsenowych.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049