The influence of pH and chemical composition of solutions on hydrolysis and coprecipitation of metal ions. Wpływ pH oraz składu chemicznego roztworów na hydrolizę i współwytrącanie jonów metali (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
 
2
Uniwersytet Opolski
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):91-100
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top