Influence of physical properties of sintered ZnO preparations on kinetic of their leaching in concentrated H2SO4 solutions. Wpływ własności fizycznych spiekanych preparatów ZnO na kinetykę ich rozpuszczania w stężonych roztworach H2SO4 (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Metalurgii i Inżynierii Materiałowej PAN, Kraków
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):81-89
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top