Copper elimination by cementation from raw solutions to obtain zinc sulphate monohydrate. Eliminacja miedzi na drodze cementacji z przemysłowych roztworów do otrzymywania monohydratu siarczanu cynku
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):101-107
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top