The influence of bacteria and particle size of coal pyrites on the yield of metal bioextraction. Wpływ bakterii i rozmiaru ziarn pirytu węglowego na wydajność bioekstrakcji metali (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
2
Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
Publication date: 1992-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;25(1):83–90
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049