Preparation of rare earths fluorite concentrate for utilization of apatite phosphogypsum. Otrzymywanie fluorkowych koncentratów ziem rzadkich w procesie utylizacji fosfogipsu poapatytowego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 1992-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;25(1):91-96
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top