Bioextraction of sulphur from lignite:effect of pH leaching medium. Bioekstrakcja siarki z węgla brunatnego; wpływ pH płynu ługującego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
2
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole
Publication date: 1992-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;25(1):77–81
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049