Flotowalność mułów węglowych jako funkcja krytycznej energii powierzchniowej zwilżania węgla
 
 
More details
Hide details
1
Główny Instytut Górnictwa
 
 
Publication date: 1997-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1997;31(1):235-240
 
ABSTRACT
Przedstawiono wyniki badań zależności flotowalności mułów węglowych, określanej na podstawie uzysku substancji palnej w koncentracie, od średniego krytycznego napięcia powierzchniowego γc , zdefiniowanego jako graniczne napięcie powierzchniowe roztworu wodnego metanolu, dla którego ziarna umieszczone na powierzchni tego roztworu toną. Stwierdzono, że zależność ta ma charakter eksponencjalny, a uzysk substancji palnej w zależności od γc zmniejsza się od 90% dla węgli średnio uwęglonych do 0% dla węgli nisko uwęglonych. Wykorzystując uzyskane wyniki oraz wyniki wcześniejszych publikacji dokonano analizy przyczyn zróżnicowania standardowej aktywności flotacyjnej różnych węgli.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top