Mechanizm przemian chemicznych w procesie biodegradacji substancji tłuszczowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Opolski, Instytut Chemii
 
2
Uniwersytet Opolski, Katedra Inżynierii Procesowej
 
 
Publication date: 1997-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1997;31(1):241-246
 
ABSTRACT
Przedstawiono analizę mechanizmu biodegradacji tłuszczów przez mikroflorę autochtoniczną. W czasie 30-dniowego procesu osiągnięto 62% zmniejszenie zawartości substancji tłuszczowych. Na podstawie analizy NMR, IR i GC stwierdzono zmniejszenie ilości atomów węgla zawartych w związkach alifatycznych na rzecz związków olefinowych oraz powstanie znacznej ilości niższych kwasów karboksylowych, których obecność zwiększa kwasowość (pH = 3,5) i prowadzi do hamowania procesu.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top