Biochemical leaching of uranium from coal fly ashes. Biochemiczne ługowanie uranu z węglowych popiołów lotnych (in Polish)
,
 
,
 
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Śląski
 
2
Instytut Kształtowania Środowiska, Katowice
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):173-183
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top