Bacterial leaching of nickel from its sulphide and from other metals sulphides systems. Bakteryjne ługowanie niklu z siarczku oraz ze złożonych układów siarczków metali (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):185-195
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top