Micromanometric analysis of bacterial copper leaching. Mikromanometryczna analiza procesu bakteryjnego ługowania miedzi (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):197-204
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top