Leaching of copper from covellite and post-flotation wastes in alkaline environment. Mikrobiologiczne ługowanie miedzi w środowisku alkalicznym z kowelinu i odpadów poflotacyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Warszawski
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):165-172
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top