A method of iso-electric point (i.e.p.) estimation for sulphide minerals. Metoda wyznaczania punktu izoelektrycznego minerałów siarczkowych (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):87-100
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top