Studies of organic films on minerals surface by electrokinetic measurements. Zastosowanie pomiarów elektrokinetycznych do badań własności filmów cieczy organicznych na powierzchni minerałów (in Polish)
 
More details
Hide details
1
UMCS, Lublin
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):145-156
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top