The role of zeta potential of barite and fluorite in flotation. Rola potencjału elektrokinetycznego barytu i fluorytu w procesie flotacji (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):115-125
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top