PL EN
WPŁYW PEŁNEJ UPRAWY NA OSIEDLANIE SIĘ ROŚLIN ŁĄKOWYCH NA ODŁOGACH PODDANYCH RESTYTUCJI PRZYRODNICZEJ
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
 
2
Uniwersytet Warszawski
 
3
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 
 
Publication date: 2021-08-02
 
 
2017;(590):3-14
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Badania przeprowadzono w rezerwacie przyrody „Bagno Serebryskie” koło Chełma, w którym w latach 2008–2009 kompleks odłogów o areale 1 ha poddano restytucji przyrodniczej z wykorzystaniem metody pełnej uprawy i wysiewem nasion kilkudziesięciu gatunków, które wcześniej zebrano na pobliskich łąkach donorowych. Zabiegi uprawowe wykonano w równoległe pasy o szerokości ok. 8 m, rozdzielone pasami o glebie nieuprawionej o tej samej szerokości. Siew wykonano także w pasy, lecz ustawione do nich prostopadle. W ten sposób otrzymano ponad sto kwadratowych poletek o boku 8 m, reprezentujących cztery warianty: 1 – uprawione obsiane, 2 – nieuprawione obsiane, 3 – uprawione nieobsiane i 4 – nieuprawione nieobsiane. W 2010 roku na poletkach doświadczalnych wykonano zdjęcia fitosocjologiczne: oceniono pokrycie warstwy mszystej i zielnej oraz obfitość występowania wysianych roślin. Stwierdzono, że w restytucji przyrodniczej odłogów, metoda pełnej uprawy sprzyja osiedlaniu się roślin łąkowych z wysianych nasion. Siew nasion spowodował istotny wzrost obfitości występowania gatunków pożądanych w restytucji przyrodniczej.
 
REFERENCES (17)
1.
Anderson M.J., 2001. A New Method for Non-Parametric Multivariate Analysis of Variance. Austral Ecol. 26(1), 32–46.
 
2.
Anderson M.J., Crist T.O., Chase J.M., Vellend M., Inouye B.D., Freestone A.L., Sanders N.J. i in., 2011. Navigating the Multiple Meanings of Beta-Diversity: A Roadmap for the Practicing Ecologist. Ecol. Letters 14(1), 19–28.
 
3.
Buczek A., Buczek T., 1998. „Szata roślinna”. W: Plan ochrony rezerwatu torfowiskowego „Bagno Serebryskie” na lata 1999–2018. A. Buczek, T. Buczek (red.). Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.
 
4.
Czerwiński M., 2015. Ekologiczne uwarunkowania osiedlania się roślin poprzez nasiona zebrane z półnaturalnych łąk w restytucji przyrodniczej odłogów. Niepublikowana rozprawa doktorska. Poznań. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu.
 
5.
Czerwiński M., Kobierski M., Golińska B., Goliński P., 2015. Applicability of full inversion tillage to semi-natural grassland restoration on ex-arable land. Arch. Agron. Soil Sci. 61(6), 785–795.
 
6.
Dzwonko Z., 2007. Przewodnik do badań fitosocjologicznych. Vademecum Geobotanicum. Poznań–Kraków: Sorus; Instytut Botaniki Uniwersytetu Jagiellońskiego.
 
7.
GIOŚ 2014. Report on the main results of the surveillance under article 11 for annex I habitat types (Annex D). Główny Inspektorat Ochrony Środowiska.
 
8.
Goliński P., 1999. Zmiany ilościowe i jakościowe w runi łąk wywołane ich renowacją metodą pełnej uprawy w warunkach zróżnicowanej ilości wysiewu nasion. Łąk. Pol. 2, 41–50.
 
9.
Hedberg P., Kotowski W., 2010. New nature by sowing? The current state of species introduction in grassland restoration, and the road ahead. J. Nat. Cons. 18(4), 304–308.
 
10.
Hofmann M., Isselstein J., 2004. Seedling Recruitment on Agriculturally Improved Mesic Grassland: The Influence of Disturbance and Management Schemes. Appl. Veg. Sci. 7(2), 193–200.
 
11.
Krautzer B., Graiss W., Haslgruebler P., Goliński P., 2012. Site assessment and preparation on receptor sites. W: Practical handbook for seed harvest and ecological restoration of species-rich grasslands. M. Scotton, A. Kirmer, B. Krautzer (red.), Cooperativa Libraria Editrice Universitŕ di Padova.
 
12.
Manly B.F.J., 2006. Randomization, Bootstrap and Monte Carlo Methods in Biology. Boca Raton, USA: Chapman and Hall/CRC.
 
13.
R Core Team, 2015. R: A Language and Environment for Statistical Computing (wersja 3.0). Vienna, Austria: R Foundation for Statistical Computing, http://www.R-project.org/.
 
14.
Thompson K., 1987. Seeds and Seed Banks. New Phytol. 106, 23–34.
 
15.
Urban D., 1998. Gleby. W: Plan ochrony rezerwatu torfowiskowego „Bagno Serebryskie” na lata 1999–2018. A. Buczek, T. Buczek (red.). Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne.
 
16.
Walker K.J., Stevens P.A., Stevens D.P., Mountford J.O., Manchester S.J., Pywell R.F., 2004. The restoration and re-creation of species-rich lowland grassland on land formerly managed for intensive agriculture in the UK. Biol. Cons. 119(1), 1–18.
 
17.
Zar J.H., 1984. Biostatistical Analysis. II wyd. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice Hall International, Inc.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top