PL EN
Płeć społeczno-kulturowa jako kategoria różnicująca proces projektowy specjalistów User Experience
 
Więcej
Ukryj
1
Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Polska
AUTOR DO KORESPONDENCJI
Katarzyna Cieślak   

Wydział Humanistyczny, Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica w Krakowie, Polska
Data nadesłania: 02-10-2019
Data ostatniej rewizji: 02-10-2020
Data akceptacji: 04-10-2020
Data publikacji: 30-03-2021
 
Studia Humanistyczne AGH 2021;20(1):27–46
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Niniejszy artykuł jest próbą osadzenia koncepcji płci społeczno-kulturowej w branży nowych technologii, a dokładniej jednym z ich działów - User Experience (UX). Problemem badawczym jest odpowiedź na pytanie o to jak płeć społeczno-kulturowa różnicuje treści procesu projektowego UX? W celu pogłębienia tego tematu oraz poznania doświadczeń i wyobrażeń o kobiecości i męskości w projektach UX zastosowana została metoda badań jakościowych - wywiady pogłębione ze specjalistami User Experience. Z przeprowadzonych rozmów zostały wyodrębnione elementy, które różnicują projektowane (budowane) doświadczenia użytkowników pod względem ich płci (kolorystyka, układ treści, kształtów, zdjęć, grafik). W badaniach brały udział osoby, które zajmują się budowaniem User Experience w projektach aplikacji webowych i mobilnych.
eISSN:2300-7109
ISSN:2084-3364