PL EN
Studia Humanistyczne AGH publikują oryginalne artykuły naukowe o charakterze teoretycznym i empirycznym, artykuły przeglądowe, eseje recenzyjne, recenzje, komunikaty z badań istniejących w ramach współczesnych nauk społecznych i humanistycznych. Zapraszamy autorów reprezentujących krajowe i zagraniczne ośrodki naukowo-badawcze do zgłaszania artykułów z dyscypliny nauk socjologicznych, nauk o komunikacji społecznej i mediach, nauk o kulturze i religii. Artykuły publikowane są w języku polskim oraz angielskim.
Czasopismo zapewnia otwarty dostęp do aktualnych oraz archiwalnych artykułów. Pozwala to na swobodne dzielenie się badaniami oraz refleksjami teoretycznymi i wspiera globalną wymianę wiedzy.
Czasopismo jest wydawane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa – Użycie niekomercyjne – Bez utworów zależnych 4.0 Międzynarodowe (CC BY 4.0) https://creativecommons.org/licenses/by /4.0/legalcode. Przesłanie artykułu do recenzji oznacza zgodę na jego udostępnienie na tej licencji
Redaktor Naczelny: Grzegorz Ptaszek
20
MEiN
Bieżący numer
1/2021