Utilization of chromium waste as filler for bituminous mixtures. Zastosowanie błota pochromowego w roli wypełniacza mas bitumicznych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Warszawska
 
2
Politechnika Krakowska
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):209-214
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top