Application of clay materials for production of environmentally safe suspension fertilizers. Zastosowanie minerałów ilastych do otrzymywania ekologicznych nawozów zawiesinowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1995-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1995;29(1):199-208
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top