The influence of pH on zeta potential of coals witz different carbonification. Wpływ środowiska na potencjał elektrokinetyczny węgli o różnym stopniu uwęglenia (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):175-180
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top