An electrokinetic stydy on the cationic and anionic flotation of oxidized coals from Upper Silesia deposits. Badania własności elektrokinetycznych oraz flotowalności węgli górnośląskich o różnym składzie petrograficznym (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
 
 
Publication date: 1980-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1980;12(1):165-174
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top