Technika „odwrócenia faz”, metoda szybkiej oceny flotowalności minerałów solnych. Reversed phases technique as a method of fast evaluation of floatability of salt minerals (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Centralne Laboratorium Kopalnictwa Surowców Chemicznych, Warszawa
 
 
Publication date: 2017-03-09
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1967;2(2):28-43
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top