Ocena własności pianotwórczych terpenowych odczynników flotacyjnych. Evaluation of frothing properties of terpene flotation reagent (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Katedra Technologii Przemysłu Organicznego Politechniki Wrocławskiej
 
 
Publication date: 2017-03-09
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1967;2(2):44-55
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top