Strategies of survival of some bacteria and their usefolness in biohydrometallurgy. Strategie przeżycia niektórych bakterii i ich przydatność w biohydrometalurgii (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Śląska Akademia Medyczna
 
2
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole
 
 
Publication date: 1993-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1993;27(1):205-218
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top