Biodetoxication of hydrocarbons poisoing ground. Biodetoksykacja gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Opole
Publication date: 1993-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1993;27(1):219–224
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049