Spectrophotometrical determination of the products of flotation reagents sorption on minerals. Spektrofotometryczne określenie produktów sorpcji odczynników flotacyjnych na minerałach (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
 
2
Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):17-28
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top