Polymer-surfactant interaction on the surface of calcium carbonate and flotation properties of the system. Oddziaływanie cząsteczek polimeru i surfaktanta na powierzchni węglanu wapniowego, a flotacyjne właściwości tych układów (in Polish)
 
More details
Hide details
1
UMCS, Lublin
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):29–37
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049