Selective flotation of Zn(II), Co(II), and Cu(II) hydroxide precipitates of varying concentration of sodium dodecylbenzensulphonate. Selektywna flotacja mieszaniny wodorotlenków cynku Zn(II), Co(II), i Cu(II) w warunkach zmiennego stężenia dodecylobenzenosulfonianu sodu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Medyczna
 
2
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1986-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1986;18(1):193-199
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top