High tension separation of ilmenite from combined magnetic-gravity upgrading by-products of Baltic Sea sands. Wydzielanie ilmenitu z półproduktów przeróbki piasków drogą wzbogacania elektrycznego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1986-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1986;18(1):179-191
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top