Próba określenia kinetyki flotacji węgli w wodach przygotowanych w polu magnetycznym. A trial to determine the kinetics of coal flotation in water treated with magnetic files (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 
 
Publication date: 2017-03-14
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1970;4(1):89-99
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top