Badania nad mechanizmem wynoszenia szlamów skały płonnej do koncentratu przy flotacji siarki. Investigations of mechanism of entrainment of gangue slimes to sulfur flotation concentrate (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Katedra Chemii Fizycznej UMCS w Lublinie
 
2
CLKSChem w Machowie
 
 
Publication date: 2017-03-14
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1970;4(1):83-88
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top