Preparation of Al-Co Composite Powders by Pressure reduction of Aqueous Cobalt(II) Sulphate-Acetate Solutions with Hydrogen. Otrzymywanie proszków kompozytowych Al.-Co metodą redukcji ciśnieniowej wodorem z roztworów siarczanowo-octanowych kobaltu (II) (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1991-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1991;24(1):179-192
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top