Critical Values of Free Surface Energy of Polish Coals Found by the Film Flotation Method. Wartości krytyczne swobodnej energii powierzchni polskich węgli kamiennych określonych metodą „film flotation” (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Główny Instytut Górnictwa, Katowice
 
 
Publication date: 1991-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1991;24(1):173-178
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top