Preliminary Tests of aa Prototype of the Industrial Rotary-Vibration mill for Fine Milling of Aluminium Oxide. Wstępne badania prototypowego, przemysłowego młyna obrotowo-wibracyjnego do bardzo drobnego mielenia tlenku glinu (in Polish)
 
 
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Publication date: 1992-06-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;26(1):57-64
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top