Estimation of the Particle Size Distribution of Dust Using its Diffraction Patterns. Ocena uziarnienia pyłów na podstawie ich obrazów dyfrakcyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Mineralnych Materiałów Budowlanych w Opolu
 
 
Publication date: 1992-06-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1992;26(1):65-68
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top