Porównanie właściwości fizykochemicznych kred naturalnych z polskich złóż i ich znaczenie w przetwórstwie elastomerów (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 
 
Publication date: 1997-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1997;31(1):83-88
 
ABSTRACT
Zbadano możliwości zastosowania kred z krajowych złóż: Kornica, Mielnik, Działoszyn i Zabierzów jako napełniaczy kauczuku butadienowo-styrenowego. Oznaczono skład chemiczny kred oraz ich podstawowe właściwości fizykochemiczne (powierzchnię właściwą, gęstość nasypową i usadową iinne). Kredy modyfikowano różnymi związkami wiążącymi i proadhezyjnymi. Stwierdzono, że kredy nodyfikowane chlorkiem tetrabutyloamoniowym oraz tytanianem izostearoilu w największym stopniu poprawiają parametry wytrzymałościowe wulkanizatów SBR (moduły i wytrzymałości na rozciąganie).
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top