Badania granulacji drobnoziarnistej kredy o różnym składzie ziarnowym (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Łódzka
 
 
Publication date: 1997-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1997;31(1):89-98
 
ABSTRACT
Przeprowadzono badania granulacji bębnowej materiałów drobnoziarnistych o różniących się składach ziarnowych, przy zmiennych parametrach prowadzenia procesu. Jako materiał wyjściowy zastosowano drobnoziarnistą kredę strącaną, rozdzieloną na cztery frakcje wymiarowe. Każdą z frakcji poddano granulacji bębnowej na mokro przy jednakowej dla wszystkich materiałów wilgotności wsadu wynoszącej w = 0,24 kg wody/kg proszku, ale przy zmiennych wartościach natężenia dopływu cieczy zwilżającej do granulowanego złoża (zmiennych czasach nawilżania). Granulację prowadzono w sposób okresowy w bębnie o średnicy 0,34 m i długości 0,41 m przy stałym stopniu wypełnienia granulatora wsadem wynoszącym 0,1 i stałej prędkości obrotowej aparatu równej 0,5 1/s. Wykorzystując obliczone parametry krzywych składu ziarnowego produktu i wyjściowego materiału proszkowego przeprowadzono analizę wpływu badanych parametrów procesu granulacji oraz składu ziarnowego surowca na skład granulometryczny produktu granulacji.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top