Pilot-scale tests into the etic treatment of flotation pulp. Próby półtechniczne obróbki magnetycznej mętów flotacyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Doświadczalny "Cuprum" w Lublinie
 
 
Publication date: 1973-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1973;7(1):167-176
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top