Circulation of intermediate products in the flotation of copper ores. Zagadnienie obiegu produktów przejściowych w procesie flotacji rud miedzi (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Instytut Metali Nieżelaznych, Gliwice
 
2
Zakład Górniczy Lublin
 
 
Publication date: 1973-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1973;7(1):177-193
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top