Oleate-hercynite interaction occuring during the flotation of ilmenite from titanomagnetite ores. Oddziaływanie oleinianu z hercynitem zachodzące w czasie flotacji ilmenitu z rud tytanomagnetycznych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
2
Politechnika Śląska
 
 
Publication date: 1985-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1985;17(1):77-88
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top