Flotability of coal and rock pyrites versus the microstructure of their surfaces. Wpływ mikrostruktury powierzchni na flotowalność pirytów węglowych i skalnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
Publication date: 1985-01-01
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1985;17(1):51–67
 
Article (PDF)
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049