Odzyskiwanie złota i platynowców z rudy pozabilansowej LGOM na drodze ługowania cyjankowego
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1998-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1998;32(1):43-56
 
ABSTRACT
Przedstawiono wyniki badań nad hydrometalurgicznym odzyskiwaniem złota i platynowców z pozabilansowej rudy miedzi z rejonu zachodnich Polkowic. Próbki rudy, które zawierały ponad 5 ppm Au oraz ponad 2 ppm platynowców (Pt i Pd) poddawano kompleksowym badaniom ługowania w natlenionych roztworach NaCN. Wykazano, że badana pozabilansowa ruda złotonośna jest rudą trudno ługowalną (tzw. refractory), w której znaczna część złota, platyny i palladu jest rozproszona w siarczkowych minerałach metali. Uniemożliwia to odzyskiwanie tych metali na drodze bezpośredniego ługowania cyjankowego w stopniu wyższym niż 80%. Wyniki badań pokazały, że zastosowanie ciśnieniowego ługowania utleniającego w temperaturach do 190 °C obniża zużycie cyjanków z 500–550 g/t rudy do poziomu 212–280 g/t oraz w istotny sposób podnosi zarówno szybkość ługowania jak też stopień wyługowania metali szlachetnych w procesie cyjankowym. Zastosowanie ługowania cyjankowego rudy poddawanej wstępnemu ługowaniu ciśnieniowemu doprowadziło do wyługowania ponad 98% Au, Pt i Pd, co czyni ten proces skuteczny technicznie.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top