Odzyskiwanie srebra i miedzi z odpadowego żużla srebronośnego na drodze ługowania amoniakalnego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1997-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1997;31(1):51-61
 
ABSTRACT
Przedstawiono wyniki badań nad hydrometalurgicznym odzyskiwaniem srebra i miedzi z odpadowego żużla srebronośnego (0,95–4% Ag, 0,5–2% Cu, ok. 50 ppm Au) z procesu przeróbki szlamu anodowego powstającego podczas elektrorafinacji miedzi. Zaproponowano technologię opartą na ciśnieniowym ługowaniu amoniakalnym (NH3 + NH4+) w obecności tlenu oraz wydzielaniu metali na drodze redukcji pod ciśnieniem wodoru. Wykazano skuteczność ciśnieniowego amoniakalnego ługowania żużla srebronośnego z wielokrotnym użyciem roztworu do ługowania w celu zwiększenia stężenia metali w roztworze po ługowaniu.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top