Kinetics of leaching of zinc-magnesium ferrites in sulphuric acid. Badania kinetyki ługowania żelazinów cynkowo-magnezowych w kwasie siarkowym (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet Jagielloński
 
2
Instytut Podstaw Metalurgii PAN, Kraków
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):99-110
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top