Diffusion control of solid-liquid reaction in the case when the diffusion plane is smaller than surface of the sample. Kontrola dyfuzyjna reakcji chemicznej na granicy faz: ciało stałe-ciecz, gdy przekrój dyfuzyjny jest mniejszy od powierzchni geometrycznej próbki (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Publication date: 1981-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1981;13(1):89-97
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top