Intensity of the bacteria leaching process from mining brown coal wastes. Intensyfikacja procesu bakteryjnego ługowania metali z odpadów górnictwa węgla brunatnego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Wyższa Szkoła Inżynierska, Opole
 
 
Publication date: 1990-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1990;22(1):145-152
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top